Sneaker Swap Meet Stockholm 2022


Anmälan och bokning av bord.


Boka och betala för bord samt få info om bord/station genom att maila:


bokabord@sneakerswapmeet.se


Uppge om du är privatkund* eller SneakerBiz-kund*


*Privatkund innebär att du säljer i icke kommersiellt syfte- Personligt köpt, Nytt, Begagnat, Dead Stock med/utan box, pre-owned vintagekläder med koppling till throwback streetwear.


*SneakerBiz-kund innebär att du äger/driver en Affär/butik med försäljning av kläder eller skor i volym/kommersiellt via internet, social media, IRL. Du säljer i kommersiellt syfte- Nytt, Begagnat, Dead Stock med/utan box, pre-owened, vintage, kläder med koppling till throwback streetwear.


OBS! Allt som säljs måste få plats på bordsytan både kläder och skor. Limiterad förvaring under bordet och inte runt bordet.


Priser


Privatkund Bord: 300 SEK


SneakerBiz-Kund Bord/Station 1000 SEK/2 x bord/station 1500 SEK

(SneakerBiz-kund kan hänga reklam-banner på framsidan av bordet samt dela ut flyers till gäster)


Betalning


All betalning sker via Swish. Specifik betal- och logistikinformation uppges efter mottagen anmälan/bokning.

OBS! 14 dagar ångerrätt(6 maj 2022). Redan betalda bord kan överlåtas efter att arrangören informerats.


Vänliga hälsningar,

Sneaker Swap Meet Staff.


Sneaker Swap Meet Stockholm 2022


To register and book a table/station.


Book and pay for your table/station and get additional info by mailing:


bokabord@sneakerswapmeet.se


Register as private client* or SneakerBiz-client*


*As a Private client you are trading as a non commersial entity- Personal items, New, Used, Dead Stock with/without box, pre-owned vintage gear/throwback streetwear.


*As a SneakerBiz-client you own/run retail in clothing or shoes doing commercial volumes via internet, social media, Boutique, Store, IRL. You sell for commercial purpose- New, Used, Dead Stock with/without box, pre-owened, vintage gear/throwback streetwear.


IMPORTANT! Everything sold must fit on the designated table/station including shoes and clothing. Limited storage under the table but not aound the table.


Prices


Private client, 1 Table/Station: 300 SEK


SneakerBiz-client, 1 Table/Station 1000 SEK/2 x Table/Station 1500 SEK

(SneakerBiz-client may hang commercial banner in front of table/station and pass flyers to guests.)


Payment


All payments via Swish. Specific pay and logistic information is confirmed after valid Booking/registration.


IMPORTANT! Refund only upon unregistering 14 days before event(may 6, 2022). Registered and payed table/station may be passed on after notification to event organizer.


With Kind Regards,

Sneaker Swap Meet Staff.